Concerten

Foto's van het concert op 3 juni 2014
in Woonzorgcentrum Zuylenstede - Utrecht