Paul Krijnen

Na een voltooide studie Politieke Wetenschappen aan de UVA ging Paul Krijnen alsnog de muziek in.
Hij volgde de studie Piano aan het Utrechts Conservatorium en behaalde in 1987 het diploma DM (docerend musicus).
Daarna volgde hij de specialisatiecursus koordirectie voor vakmusici, aangeboden door de SNK.
Hij nam privélessen koordirectie bij Jos Vermunt en Joop Schets. Gedurende een aantal jaren
kreeg hij zanglessen van Pierre Mak, Ingrid Smit Duyzentkunst en Margriet van Reisen.
Ook maakte hij enige tijd deel uit van de Nederlandse Cantorij o.l.v.Maarten Kooy.

Paul Krijnen is dirigent van verschillende koren in Utrecht en omgeving.
Bij vier klassieke koren is hij al 15 jaar of langer de muzikale leider:
Stem des Volks, Kerkkoor St.Caecilia/Bovenkerk, Stichts Vrouwenkoor en Binnenstadskoor Zangria.


De afgelopen jaren leidde hij, naast talloze kooruitvoeringen, diverse concerten met begeleiding
van orkest, o.a.: Orphée van Gluck, Stabat Mater van Pergolesi, Requiem van Fauré, mis in D van Mozart,
Idomeneo van Mozart, Dido and Aeneas, King Arthur, Fairy Queen van Purcell, en Orfeo van Monteverdi.

Paul werkt sinds enige jaren ook met koren die lichte muziek zingen zoals de Utrechtse "Steegzangers".
Dit koor zingt voor het merendeel door Paul bewerkte, Nederlandstalige liederen.
Sinds 2009 leidt hij het "Stadhuiskoor". Dit koor bestaat uit ambtenaren en politici van de gemeente Utrecht
en is opgericht naar aanleiding van het festival Europa Cantat dat in dat jaar plaatsvond in Utrecht.


20 jaar dirigent
In september 2013 werd Paul Krijnen, op de eerste repetitie na de zomerstop, in het zonnetje gezet.
Dat jaar was Paul 20 jaar dirigent van het Stichts Vrouwenkoor. Onder zijn bezielende leiding
werd het oeuvre van het koor uitgebreid met prachtige muziek van o.a. Elgar, Fauré, Franck, Purcell,
Rossini en Schubert. Het koor verraste Paul met een mooi cadeau en een boeket voor zijn echtgenote.
Ook zong het koor hem toe met een canon.
Klik hier om de speech te lezen die door voorzitter Marja Haasnoot werd uitgesproken.Uit Utrecht Dichtbij van 11 september 2013: