Informatie over het Stichts Vrouwenkoor

De geschiedenis van het koor

Algemene informatie

Het bestuur

De geschiedenis van het koor

Het Stichts Vrouwenkoor is op 1 november 1932 opgericht door de onderwijzeressen
An Pijper en Jet Roozemeijer. Een aantal dames kwam in een huiskamer bij elkaar om te zingen.
Jet Roozemeijer speelde piano en was tegelijkertijd dirigent.

Toen de huiskamer te klein werd door het groeiend aantal leden, werd er gerepeteerd in een schoollokaal.
De naam 'Het Klein Stichts Dameskoor' werd in Utrecht al snel een begrip.
Na de oorlog groeide het ledental naar 35 en werd de leiding overgedragen aan
de toen jonge dirigent Pita van der Werff-Lous. Pita dirigeerde het koor ruim 40 jaar.
Onder haar enthousiaste leiding groeide het koor uit naar 50 leden.
Aandacht voor elkaar en gezelligheid stonden hoog in het vaandel.
Er zijn heel wat vriendschappen vanuit het koor ontstaan.


Het Klein Stichts Dameskoor in 1982 bij het 50-jarig jubileum.

In de jaren '90 werd de naam eigentijdser en veranderde in 'Stichts Vrouwenkoor'.
Nog steeds is het sociale aspect belangrijk en de sfeer ongedwongen.
Het koor telt nu 30 leden en vanaf 1993 is Paul Krijnen de dirigent.
Onder zijn leiding worden vele nieuwe composities ingestudeerd, veelal rond een thema.


Algemene informatie

We zijn een drie-stemmig vrouwenkoor met ruim 30 enthousiaste leden, die het heerlijk vinden om
met elkaar een prachtig klassiek repertoire neer te zetten. En dit allemaal onder de bezielende leiding
van dirigent Paul Krijnen.

Het koor bestaat al meer dan 80 jaar en zingt muziek van onder meer Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso,
Franz Schubert, maar ook van modernere componisten zoals Catharina van Renes en Jan Nieland.
Kortom, een diversiteit aan wereldlijke en religieuze muziek uit verschillende stijlperioden.

Elke twee jaar studeren we een groter stuk in en voeren dat uit samen met professionele musici
in een feestelijk concert. In het verleden zongen we onder andere het Requiem van Fauré of
het Deutsches Hochamt van Michael Haydn.

Ter afsluiting van het seizoen organiseren we jaarlijks een kooruitje.

Het koor is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).

Je bent van harte welkom op een van onze repetities!


Het bestuur

 

Rozemarijn
Bakker
voorzitter/secretaris

 

Nel
Grootenboer
penningmeester

 
 

vakant
algemeen
bestuurslid
 

vakant
algemeen
bestuurslid